Cum pleci cu erasmus – ghid

Pentru cei care “plecați cu erasmus” dar nu știți cine a fost Erasmus din Rotterdam: odinioară cea mai mare și cea mai strălucitoare glorie a secolului în care a trăit, el nu mai este pentru omul de azi decât un nume. Nenumăratele sale opere, scrise într-o limbă de depășea granițele dintre națiuni, o limbă și ea dată uitării, latina umaniștilor, dorm neatinse în biblioteci; abia dacă una singură dintre aceste opere, cândva celebre în lumea întreagă, mai găsește răsunet în vremea noastră. Chiar și personalitatea sa greu de definit, apariție luminoasă printre penumbre și contradicții, a fost mult eclipsată de figurile mai viguroase și mai impetuoase ale celorlalți reformatori ai lumii, iar viața sa personală oferă puține lucruri captivante demne de semnalat: un om care iubește liniștea și se dedică muncii fără preget își făurește rareori o biografie senzațională. Dar chiar și fapta sa propriu-zisă este astăzi acoperită, ascunsă conștiinței contemporane, așa cum se întâmplă totdeauna cu piatra de temelie de sub o clădire gata înălțată. Erasmus, acest mare uitat, ne este apropiat și astăzi prin faptul că, dintre toți scriitorii și creatorii Occidentului, el a fost cel dintâi care a avut o conștiință europeană, primul pacifist militant, cel mai elocvent apărător al idealului umanist, de înțelegere spirituală pe plan mondial. Destinul său tragic de a fi fost un învins în lupta pentru o alcătuire mai dreaptă, mai armonioasă, a lumii noastre spirituale îl apropie și mai mult sentimentului nostru fratern. (Stefan Zweig, Triumful și destinul tragic al lui Erasm din Rotterdam)Îmi placeComenteazăDistribuie

Leave a Reply

Your email address will not be published.